Layanan dengan Senyuman daripada Staf HEP
INFO JABATAN
   

PENGISIAN BORANG E-VETTING - PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2009

Berhubung taklimat e-vetting yang telah diadakan pada 8 Mei 2012 di Dewan Kuliah Ibnu Khaldun, maka tindakan serta merta perlu dilakukan bagi membolehkan pelajar memperolehi sijil Tapisan Keselamatan. Perkara ini adalah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2011, Tapisan Keselamatan perlu dilaksanakan untuk tujuan pelantikan Guru.